Online kurz češtiny pro cizince: učte se českou gramatiku ve větách, slovní zásoba, cvičení, testy
Online kurz českého jazyka pro cizince, cvičení, testy

JEN 9€/ROK - Za všechna cvičení

Lekce první - Začínáme tvořit první věty
Řekneme, co kde je. Kdo je kdo a co je co.
Lekce druhá - Mám rád češtinu
Probereme místa, akuzatív, lokatív a přivlastňovací zájmena.
Lekce třetí - Čas jsou peníze
v kolik, sloveso -á, -í, -uje, -e. osobní zájmena v akuzatívu.
Lekce čtvrtá - Kam pojedem a čím?
Dny týdne, vidy, kam pojedem? (druhý pád), pomocná slovesa, s kým s čím (sedmý pád)
Lekce pátá - Vím, že nic nevím.
Kam to dáš? místa, negace, více vidů,
Lekce šestá - Budoucnost v číslech
čísla, svůj, množné číslo (1. a 4. pád), přídavná jména v 4. pádě, budu
Co bylo, bylo.
komu/čemu (třetí pád), třetí pád zájmen, minulý čas
Lekce osmá - Přeháníš
podmínky, koho/čeho (druhý pád) jednotného čísla, stupňováni přídavných jmen
Lekce devátá - Na velikost nezáleží (Na množství už ano.)
koho/čeho množné číslo, 2. pád zájmen, více podmínek
Lekce desátá - den, týden, měsíc, rok, dekáda
s kým/s čím (sedmý pád, jednotné číslo), řadové číslovky
Lekce jedenáctá - Splníme příkazy
rozkazovací způsob, oslovujeme (pátý pád), sedmý pád osobných zájmen,
Lekce dvanáctá - Nejen pro bohaté
o kom/o čem (šestý pád, jednotné číslo), šestý pád osobních zájmen
Lekce třináctá - Hlava, ramena, kolena, palce ...
o kom/o čem (monožné číslo šestého pádu), aby ...,
Lekce čtrnáctá - Pojedeme, poplujeme nebo poletíme?
komu/čemu (třetí pád, množné číslo), skloňování čísel
Lekce patnáctá a zároveň poslední - Peníze hýbou světem
s kým/s čím (sedmý pád, množné číslo), podmínky

Gramatické drilly pro studenty češtiny pro cizince

Vítejte v sekci gramatické drilly. Tato sekce je jedinečná přiležitost pro cizince, kteří se učí česky, aby se online vyzkoušeli a otestovali své základní a pokročilejší znalosti české gramatiky a slovní zásoby.

Co je to?

Gramatické drilly jsou doplňkovými cvičeními ke známé a populární knížce.  Drilly na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Mnoho cvičení má i zvukovou nahrávku, které umožní začínajícím studentům si zvyknout na výslovnost a intonací tohoto těžkého, ale nádherného jazyka.  Výsledky cvičení jsou ukládány pro každého studenta a student může opakovat neúspěšně zvládnuté cvičení.

Pro koho to je?

Tyto cvičení jsou důležitým doplňkem všem, kteří se seznamují s češtinou a taky pro ty kteří už se domluví ale chtěli by uspořádat a vylepšit gramatické znalosti a zvýšit slovní zásobu. K vylepšení slovní zásoby pak lze použit i jiné sekce našého projektu pro cizince, kteří se učí česky: jako třeba "Náhodná slovíčka" nebo "Přísloví". Úzce na tuto sekci navazuje i "Mluvitcesky.cz - Drilly na slovíčka", kde si hravou formou online můžete procvičit znalosti slovíček.

 

Jak se tato sekce používá?

First 4 unit of grammar drills are free, ale je nutná registrace se svou emailovou adresou.

 

1. Gramatické drilly češtiny jsou rozdělené do patnácti na sebe navazujicích lekcí. Jejích seznam se nachází v levém okraji obrazovky. Pak každá lekce obsahuje dvě až sedm cvičení.

Ukázka seznamu lekcí:

Seznam lekcí pro procvičení české gramatiky

 

Ukázka seznamu cvičení v jednotlivých sekcích:

Ukázka drillu pro procvičení české gramatiky

 

2. Na snímku výše je vidět i anglický překlad ukázkových slov z drillu. Ukazuje se jen prvních pár vět. Celkový počet vět v drillu je uveden pod ukázkovými větami. K procvičení vybraného drillu stačí kliknout na odkaz "Pokračovat k tomutu drillu".

3. Některé (pozdějí všechny) drilly jsou nahrané do zvukových souborů, které se načítají, když student otevře cvičení a automaticky začnou hrát. Jejich zastavení, spuštění, přetáčení dopředu i dozadu je možné pomocí kontrolního panelu. Někdy browsery nedokážou tak rychle načíst soubor a je nutné obnovení stránky pomocí klávesy F5 nebo klicknutim na odkaz pod ovládacím panelem přímo na straně.

Ovládací panel zvuků

4. Po zobrazení cvičení je nutné si všechny věty prostudovat. Občas se tam objevuje i pro pokročilejšího studenta jazyková zvláštnost, která nejde programátorsky zachytit a tím pádem může dojít k "neférovému" hodnocení úspěšnosti. (To co jsem říkal já je přece taky dobré!!!) To si nepřejeme ani my, ani studenti, a proto je důležité, aby se uživatel dozvěděl, co bude od něho očekáváno.

5. Po prostudování vět a výrazů může student kliknout na odkaz na konci seznamu, tím otevře program, který mu pomůže procvičit čerstvě nabité znalosti. Je to překladové cvičení, které v dostupných jazycích (zatím jenom v angličtině a maďarštině) ukazuje cizojazyčný překlad vět. Studentův úkol je, aby dokazal říct český ekvivalent. Po "překladu" vět klikněte na tlačitko "HOTOVO" a objeví se námi požadovaný tvar české věty tak, jak byla v studíjní části. V tomto okamžiku je na studentovi, aby si vyhodnotil jestli je jeho překlad totožný s překladem požadovaným. Někdy opravdu není možné zadat přesný překlad. Někdy mají věty více možnosti. Když student dělá určíté cvičení poprvé je radno být sám na sebe trošku přísný. Jednak si student postupně zvykne, co je od něho očekáváno a jednak se k určítému cvičení může vždycky vrátit, jelikož jeho výsledky jsou ukládány a dostupné přes osobní stránku studenta pod odkazem "Statistiky". Tento překladový typ cvičení byl vyzkoušen na desítkách studentů v praxi a ukázalo se, že přes jeho netradiční interaktivní řešení je velmi motivující a v mnoha ohledech efektivnější než doplňování slov do vět. Naučí studenta přemýšlet ve větách a ten není trestán za překlepy v zadání, které by program nedokázal vyhodnotit jinak, než jako nesprávná odpověď. A vyhoda samohodnocení studenta ještě vpočívá v tom, že může podle potřeb (připrava na univerzitní zkouška nebo jen konverzační zvládnutí základů) být na sebe příměřeně přísný nebo naopak benevolentní.

 

Ukázka tlačítek k sebehodnocení.

Správně Špatně tlačítko

 

 

6. Po zadání všech vět se objeví odkaz na stránku statistiky, kde můžete souhrnně vidět hodnocení.

Seznam drillů řazený podle data:

Statistika drillů

Ze snímku nahoře  je vidět, jak úspěšně a kdy naposledy zvládl náš student které cvičení.

Kliknutím na odkaz  můžete vidět podrobnější statistiku cvičení.

Detailní statistika drillů

Kliknutím na odkaz "Statistika tohoto drillu" si můžete si zkusit vylepšit své hodnocení.

 

 

Hodně zábavy Vám přejí


Vaši virtuální učitelé češtiny


Smile

 


JEN 9€/ROK - Za všechna cvičení


Proč se stát členem?

Kurz základní gramatiky pro cizince. Czech grammar course

Czech grammar crash-course
Vše v jednom: Už nikdy nebudete potřebovat jiný zdroj informace.
Máme kurz češtiny, cvičení na slovíčka, na poslech, čtení a slovník s příkladovými větami
All-in-one: Czech grammar, vocabulary, dictionary, course
Přes pět hodin zvukové nahrávky aby učení bylo rychlejší a zábavnější. Audio files for czech grammar
Obrovské množství příkladů k snadnější zvládnutí gramatiky a slovní zásoby. Examples of Czech grammar
Podrobná statistika úspěšnosti. Okamžité vyhodnocení úkolů. Realtime activity monitoring of Czech resources
Cvičení na míru na požádání. Custom built Czech grammar and vocabulary exercises
Rozsáhlý slovník s ilustrací nebo příkladovými větami. Czech English dictionary with example sentences and illustration.
Učit se budete věty ne slovíčka. Learn senteneces not words.

Emailová podpora.

Email support
Učte se česky všude a kdykoliv online. Už nikdy nebudete potřebovat knížky. Czech language books not needed

O nás
About us
Pošlete nám vzkaz

Online kurz češtiny pro cizince: učte se českou gramatiku ve větách, slovní zásoba, cvičení, testy
Online kurz českého jazyka pro cizince, cvičení, testy

.