Mluvitcesky.cz - cvičení slovíček

Lekce první - Začínáme tvořit první věty
Řekneme, co kde je. Kdo je kdo a co je co.
Lekce druhá - Mám rád češtinu
Probereme místa, akuzatív, lokatív a přivlastňovací zájmena.
Lekce třetí - Čas jsou peníze
v kolik, sloveso -á, -í, -uje, -e. osobní zájmena v akuzatívu.
Lekce čtvrtá - Kam pojedem a čím?
Dny týdne, vidy, kam pojedem? (druhý pád), pomocná slovesa, s kým s čím (sedmý pád)
Lekce pátá - Vím, že nic nevím.
Kam to dáš? místa, negace, více vidů,
Lekce šestá - Budoucnost v číslech
čísla, svůj, množné číslo (1. a 4. pád), přídavná jména v 4. pádě, budu
Co bylo, bylo.
komu/čemu (třetí pád), třetí pád zájmen, minulý čas
Lekce osmá - Přeháníš
podmínky, koho/čeho (druhý pád) jednotného čísla, stupňováni přídavných jmen
Lekce devátá - Na velikost nezáleží (Na množství už ano.)
koho/čeho množné číslo, 2. pád zájmen, více podmínek
Lekce desátá - den, týden, měsíc, rok, dekáda
s kým/s čím (sedmý pád, jednotné číslo), řadové číslovky
Lekce jedenáctá - Splníme příkazy
rozkazovací způsob, oslovujeme (pátý pád), sedmý pád osobných zájmen,
Lekce dvanáctá - Nejen pro bohaté
o kom/o čem (šestý pád, jednotné číslo), šestý pád osobních zájmen
Lekce třináctá - Hlava, ramena, kolena, palce ...
o kom/o čem (monožné číslo šestého pádu), aby ...,
Lekce čtrnáctá - Pojedeme, poplujeme nebo poletíme?
komu/čemu (třetí pád, množné číslo), skloňování čísel
Lekce patnáctá a zároveň poslední - Peníze hýbou světem
s kým/s čím (sedmý pád, množné číslo), podmínky

Drilly slovní zásoby pro studenty češtiny pro cizince

Vítejte v sekci drilly slovní zásoby. Tato sekce je jedinečná přiležitost pro cizince, kteří se učí česky aby se online vyzkoušeli a otestovali své základní a pokročilejší znalosti slovní zásoby.

Co je to?

Drilly slovní zásoby jsou doplňkovými cvičením ke známé a populární knížce.  Drilly na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Výsledky cvičení jsou ukládány pro každého studenta, který může opakovat neúspěšně zvládnutá slovíčka.

Pro koho to je?

Tato cvíčení jsou důležitým doplňkem všem, kteří se seznamují s češtinou a taky pro ty kteří už se domluví ale chtěli by uspořádat a vylepšit  slovní zásobu. Ke zlepšení dovednosti z gramatiky pak lze použit i jiné sekce našého projektu pro cizince, kteří se učí česky. Úzce na tuto sekci navazuje i "Mluvitcesky.cz - Gramatické Drilly", kde se hravou formou online můžete procvičit znalosti gramatiky.


Jak se tato sekce používá?

První dvě lekce jsou zdarma, ale je nutná registrace se svou emailovou adresou. Pro přístupnění ostatních lekcí je nutno zaplatit symbolickou částku, která nám pomáhá rožšířit rozsah cvičení a zaplatit lokalizace do dalších jazyků. (A když něco zbude tak i kafičko si dáme. Wink )

 

1. Drilly slovní zásoby češtiny jsou rozdělené do patnácti na sebe se navazujicích lekcí. Jejích seznam se nachází v levém okraji obrazovky. Pak každá lekce obsahuje dvě až sedm cvičení.

Ukázka seznamu lekcí:

Seznam lekcí pro procvičení české gramatiky

 

Ukázka seznamu cvičení v jednotlivé sekcí:

Příklad seznamu slovíček

 

2. Na snímku výše je vidět i anglický překlad ukázkových slov z drillu. K procvičení vybraného drillu stačí kliknout na odkaz "Chci procvičit tato slovíčka".

3. Postupujte podle instrukce. Stačí si říct české slovo sobě. Potom pokračujte tlačítkem "HOTOVO".

Příklad pro drilly slovní zásoby

 

4. Objeví se správný český překlad slova. Teď je na studentu aby sám sebe vyhodnotil jestli měl to zprávně. Pokročilejší studenti zřejmě občas řeknou jiné slovo (protože programátorsky vytvořené cvičení není vždy korrekní jelikož není možno vychytat všechny překlady slova) ale jestli řikáteslovíčka tak jak jste je naučily z našého seznamu pak by se vždycky měli objevit tatáž slova.

Vyhodnoťte sám sebe:

sebehodnocování

 

5. Po zadání všech slovíček se objeví odkaz na stránku statistiky, kde můžete souhrně vidět hodnocení.

Z následujícího snímku je vidět jak úspěšně a kdy naposledy zvládl které slovo náš student.

Statistika drillů na slovní zásobu

Na začátku seznamu je taky tlačítko pro možnost procvičení neúspěšně řešených slovíček. Jestli jsou ;-)

 

Vytvoření vlastního seznamu slov je jednoduchý a poskytne uživatelům mnoha hodin zábavné učení způsobem škola hrou.

Hodně zábavy Vám přejí


Vaši virtuální učitelé češtiny


Smile